_

Kucharz, kelner, barista, somelier, itd.

Odpowiedzi na pytania

Jakie są predyspozycje do pracy w Gastronomii?

Kucharz jest osobą zawodowo zajmującą się przygotowywaniem potraw pochodzących z różnych stron świata, jak również dań dostosowanych do indywidualnych okoliczności i wymagań klientów. Winien posiadać wiedzę odnośnie różnych kultur kulinarnych, właściwego stosowania produktów spożywczych, odpowiedniego łączenia składników, jak również stosownego serwowania potraw, deserów, napojów i dodatków.

Jakie są obowiązki pracownika Gastronomii?

Poza samym przygotowywaniem dań, do kucharza należy podanie ich w jak najbardziej atrakcyjnej i wyszukanej formie. Niejednokrotnie do niego należy również udekorowanie stołu. Do obowiązków kucharza należy także dbanie o wybór składników najlepszej jakości, właściwe przechowywanie produktów, dbanie o należytą konserwację wszelkich urządzeń kuchennych. Sprawuje on nadzór nad pracą w kuchni, aby przebiegała zgodnie z wymogami sanitarnymi i BHP. W gestii kucharza znajduje się również układanie menu oraz zarządzanie wydatkami na produkty spożywcze. Jest to zawód dla osób z powołaniem, trudno bowiem osiągnąć dobre rezultaty nie posiadając talentu kulinarnego i nie podchodząc do tego zajęcia z prawdziwą pasją. Poza obowiązkowym wyczuciem smaku od kandydata na kucharza oczekuje się bogatej wyobraźni i pomysłowości odnosi się to zarówno do umiejętności wymyślania i tworzenia nowych potraw, ich modyfikowania, jak również nowatorskiego dekorowania. Wizualna strona potrawy niejednokrotnie ma ogromny wpływ na jej ocenę, a coraz częściej wymaga się od kucharzy, że serwowane dania będą wyglądać jak dzieła sztuki.

Gdzie szukać zatrudnienia jako Certyfikowany pracownik Gastronomii?

Miejscem pracy dla kucharza mogą być restauracje, hotele, publiczne miejsca żywienia, stołówki, ośrodki wypoczynkowe, pokłady statków. Można także zająć się działalnością cateringową i obsługiwać prywatne imprezy.

Czego nauczę się podczas szkolenia?

Podczas nauki zdobywa się teoretyczne i praktyczne umiejętności niezbędne w zawodzie. Wśród przedmiotów znajdują się zajęcia związane z organizacją, ekonomiką oraz wyposażeniem zakładów gastronomicznych, podstawami żywienia, technologią gastronomiczną. Zajęcia teoretyczne uzupełnione są zajęciami praktycznymi oraz obowiązkowymi praktykami zawodowymi, które odbywają się najczęściej w restauracjach.

Nauka kończy się możliwością zdawania egzaminu zawodowego, uprawniającego do podjęcia pracy w zawodzie kucharza. Egzamin składa się z części pisemnej oraz praktycznej. Chcąc pracować na stanowisku szefa kuchni trzeba się najczęściej wykazać kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Swoje kwalifikacje kucharze mogą podnosić dzięki licznym kursom zawodowym.

Zapisz się online

    Wpisz kod: captcha